Redovna sjednica Skupštine ZSGŠ

29.11.2021. 13:39:20

Zbog svima poznatih okolnosti uzrokovanih aktualnom epidemijom COVID-19,temeljem članka 32. Statuta Zajednice sportova grada Šibenika, redovna sjednica Skupštine Zajednice sportova grada Šibenika  će biti održana putem elektronske pošte i to na način svi punopravni članovi imaju mogućnost glasovati po točkama Dnevnog reda od 29.12.2021. godine u 10:00 sati  pa sve do 10:00 sati dana 30.12.2021. godine (četvrtak) i to isključivo putem e-maila potpisanog od strane zastupnika člana. 

DNEVNI RED:

1.      Usvajanje prijedloga dnevnog reda;

2.      Izbor članova Radnog predsjedništva;

3.      Izbor zapisničara i ovjerovitelja Zapisnika;

4.      Usvajanje Zapisnika s redovne sjednice Skupštine Zajednice sportova grada Šibenika održane 31. ožujka 2021. godine;

5.      Izvješće Predsjednika Zajednice sportova grada Šibenika o radu Zajednice sportova grada Šibenika u 2021. godini;

6.      Izvješće Nadzornog odbora o radu Zajednice sportova grada Šibenika u 2021. godini;

7.      Prijedlog izmjene Financijskog plana za 2021. godinu;

8.      Prijedlog izmjene Plana rada za 2021. godinu;

9.      Prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu;

10.   Prijedlog Plana rada za 2022. godinu;

11.   Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija vrhunskim sportašima grada Šibenika;

12.   Prijem u članstvo Zajednice sportova grada Šibenika.

U cilju održavanja sjednice s što manje teškoća, a imajući u vidu okolnosti u kojima se sjednica održava i gore navedene zakonske obveze, uz napomenu da je za valjano odlučivanje potrebno da se ovom Pozivu odazove natpolovična većina punopravnih članova Skupštine, te da će se odluke donijeti natpolovičnom većinom punopravnih članova koji su se odazvali, predlažem:

  • da se za članove Radnog predsjedništva izaberu Joško Jurić (predsjednik) , Dražen Crnogaća (član) i Tonći Radnić (član);
  • da se za zapisničara izabere Hellien Čoko , a za ovjerovitelja Zapisnika Josip Milaković ;
  • da se Dnevni red prihvati onako kako je predložen;
  • da se glasuje po svim točkama Dnevnog reda na način: ZA ili PROTIV ili SUZDRŽAN)
  • Nakon glasovanja provedenog na opisani način napraviti će se Zapisnik u kojem će se evidentirati: broj članica koje su sudjelovali u radu sjednice Skupštine, te broj osoba koje su glasale „ZA“,  „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ po svakoj od točaka Dnevnog reda.

 

 

Materijali iz točaka dnevnog reda objavljeni su na web stranici Zajednice sportova grada Šibenika www.zsgs.hr, te će isti svim članovi Skupštine biti upućeni na e-mail kojim se uobičajeno komunicira s pojedinim članom, točno u vrijeme zakazanog početka održavanja sjednice.

Radi razrješavanja eventualnih nejasnoća upite primamo na e-mail tajnik.zsgs@gmail.com ili na telefon 091 600 19 50  tijekom trajanja sjednice.

 

S poštovanjem,