Zajednica sportova grada Šibenika

Zajednica sportova grada Šibenika je krovna organizacija šibenskog sporta. Kroz svoj opis djelovanja Zajednica sportova skrbi i brine o sportu u gradu Šibeniku, podrška je svojim članicama u radu te kreira sport kroz sportska i moralna načela. Šibenski sport kao vještina i način života uvijek je bio inspiracija mnogim Šibenčanima kako kroz davnu povijest tako i danas, te smo zaista ponosni na značaj i doprinos šibenskog sporta u promociji našeg grada i Republike Hrvatske.


Novosti

Fotogalerija - ŠKOLSKI DAN

29.9.2023. 1:05:14

Školski dan, jedan od sedam nacionalnih događaja održao koji su bili planirani u okviru Europskog tjedna sporta održao se u Šibeniku  ispred zgrade Šibensko - kninske županije (Trg Pavla Šubića I. br. 2.) dana 28.9.2023. godine. Događaj je organizirala ZS ŠKŽ u suradnji sa ZSGŠ.Cilj Školskog dana je promicanje tjelesne aktivnosti i zdravlja među učenicima. Obrazovne ustanove diljem Republike Hrvatske organiziraju aktivnosti koje uključuju tjelovježbu i predavan...


Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim sportašima

13.9.2023. 8:34:01

Temeljem članka 34. i članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 9. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija vrhunskim sportašima Grada Šibenika, Broj: 119/2021 od 29. prosinca 2021., a vezano za Proračun Grada Šibenika za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/22) i Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/22), Zajednica sportova Grada Šibenika objavljuje ...


Europski tjedan sporta 2023 - Poziv na sudjelovanje

12.9.2023. 12:42:19

Ministarstvo turizma i sporta kao nacionalni koordinator Europskog tjedna sporta pod motom #BeActive i ove će godine organizirati niz aktivnosti sa željom da potakne što veći broj građana na redovitu tjelesnu aktivnost. Projektom se želi motivirati građane da pronađu sport odnosno vrstu rekreacije koja najbolje odgovara njihovim interesima, mogućnostima i potrebama, ali i da ostanu aktivni tijekom cijele godine, ne samo tijekom Europskog tjedna sporta.POZIV ZA SUDJELOVA...


Školski dan - Šibenik 28-9-2023

12.9.2023. 12:42:01

Cilj Školskog dana je promicanje tjelesne aktivnosti i zdravlja među učenicima. Obrazovne ustanove diljem Republike Hrvatske organiziraju aktivnosti koje uključuju tjelovježbu i predavanja na temu važnosti bavljenja sportom djeci vrtićke i školske dobi kako bi djeca od najranije dobi osvijestila važnost bavljenja bilo kakvom vrstom tjelesne aktivnosti.Ministarstvo turizma i sporta u sklopu Europskog tjedna sporta održat će sedam nacionalnih događaja, a neki od fokus dana ko...