Lokacija

Zajednica sportova Grada Šibenika
Miminac 15
22 000 Šibenik