Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu GŠ za 2021 godinu

29.12.2020. 15:03:01

Zajednica sportova Grada Šibenika kao organizacija u koju su udružene sportske udruge, odnosno članovi s područja Grada Šibenika objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2021. godinu. Pozivu se mogu odazvati svi punopravni članovi Zajednice sukladno Statutu Zajednice sportova Grada Šibenika.


Prijedlozi za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se preporučeno poštom, ili osobnom dostavom u prostorije Zajednice sportova Grada Šibenika, Miminac  15/III, 22 000 Šibenik, svakog radnog dana od 8:00 – 13:00 sati, zaključno s  29. siječnja (petak) 2021. godine - (u dva primjerka). Prijedlozi se mogu dostaviti i elektroničkim putem – skenirani na e-mail-adresu dario.kulusic@zsgs.hr / tajnik.zsgs@gmail.com.

 

Sve prispjele Prijedloge, sukladno važećim aktima, obradit će i ocijeniti Zajednica sportova Grada Šibenika, te utvrditi  prijedlog raspodjele po predlagateljima-korisnicima sredstava.

 

Prijave za prijedlog Programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku, neće biti razmatrane.

 

U slučaju dostave putem pošte ili osobno, prijedlozi Programa predaju se u omotnici na adresu:

 

Zajednica sportova Grada Šibenika

Miminac 15/III

22000 Šibenik

 

s naznakom:

 

"Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2021. godinu ”.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Zajednici sportova Grada Šibenika na telefon  091/600 1950 ili na e-mail  dario.kulusic@zsgs.hr / tajnik.zsgs@gmail.comU nastavku možete preuzeti obrasce:
1 Poziv za Programa predlaganje javnih potreba u sportu Grada Šubenika


2 Prijavnica za Program javnih potreba u sportu


3 Izjava osobe ovlaštene za zastupanje