Natječaj za izbor voditelja knjigovodstva, računovodstva i financija

25.6.2021. 7:59:51

Zajednica sportova grada Šibenika dana 25. lipnja 2021. godine objavljuje Natječaj za izbor voditelja odjela knjigovodstva, računovodstva i financija (jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom) u „Narodne novine“ (oglasni dio), te istovremeno na web stranici Zajednice sportova grada Šibenika www.zsgs.hrPrijave na Natječaj izrađene isključivo putem računala podnose se, zajedno s pripadajućim prilozima, u roku od 8 (osam) dana od dana objave redovnim putem (pošta) na adresu: Zajednica sportova Grada Šibenika, Miminac 15/III, 22 000 Šibenik, ili na mail tajnik.zsgs@gmail.com.

Informacije o Natječaju mogu se dobiti na gore navedenoj adresi – ured Tajnika Zajednice u radnom vremenu od 7 do 15 sati, ili putem gore navedenog e-maila, ili na telefon 091 600 19 50.

Pojmovi korišteni u tekstu ovog Natječaja koji imaju rodni značaj, bez obzira što se koriste u muškom rodu, na jednak način obuhvaćaju i ženski i muški rod.