JP za dodjeljivanje sportskih stipendija vrhunskim sportašima GŠ

7.5.2024. 10:46:18

Temeljem članka 34. i članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 9. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija vrhunskim sportašima Grada Šibenika, Broj: 119/2021 od 29. prosinca 2021., a vezano za Proračun Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23) i  Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23), Zajednica sportova Grada Šibenika  objavljuje


J A V N I  P O Z I V

za dodjeljivanje sportskih stipendija

vrhunskim sportašima Grada Šibenika

u 2024. godini


Za prijavu je obvezno ispuniti elektronički obrazac (zahtjev) putem digitalnog informacijskog sustava odnosno aplikacije koja je za tu namjenu izrađena (SOM aplikacija). Prijava putem digitalnog informacijskog sustava je obvezna (zahtjev i obvezni prilozi ne šalju se u tiskanom/papirnatom obliku).

 

Link za registraciju korisnika i dostavu prijave: https://som-natjecaj.eu/authentication/register


 

Prijave na Javni poziv za dodjeljivanje stipendija vrhunskim sportašima za 2024. godinu podnose se od 06. svibnja 2024. (ponedjeljak) 8:00 sati do 04. lipnja 2024. (utorak) u 23:59 satiKao datum podnošenja prijave uzimat će se datum izvršene autorizacije prijave putem navedene aplikacije.


Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva (prijave koje se ne dostave u propisanom roku, prijave koje ne sadrže svu Javnim pozivom propisanu, potpisanu i ovjerenu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz Javnog poziva-n. pr. tiskane prijave poslane poštom i sl.),  neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba Grada Šibenika u području sporta Aktivnost A102501 – Stipendiranje vrhunskih sportaša za 2024. godinu.


Za dodatne informacije podnositelji mogu kontaktirati tajnika na telefon 091/600 1950; e-mail: tajnik.zsgs@gmail.com ili dario.kulusic@zsgs.hr ili voditeljicu Odjela financija na telefon 022 219 991,

091/ 603 9418; e-mail: ivana.zsgs@gmail.com/ ili programi.zsgs@gmail.com


Pitanja vezana za tehničke upute korištenja e-sustava za podnošenje prijava mogu se postaviti elektroničkim putem na e-poštu: podrska@som-system.comDokumentacija vezana za Javni poziv:


IZJAVA 1 - IZJAVA O PRIMANJU STIPENDIJE KOD DRUGOG ISPLATITELJA 2024..docx


IZJAVA 2 - IZJAVA O NEPRIMANJU STIPENDIJE KOD DRUGOG ISPLATITELJA 2024.


IZJAVA 3 - IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA 2024.


IZJAVA 4 - IZJAVA O STATUSU U POREZNIM REGISTRIMA 2024.


JP-002-2024 Javni poziv za dodjelu stipendija vrhunskim sportašima Grada Šibenika u 2024.


POPIS PRILOGA PJPS GRADA ŠIBENIKA 2024. - SPORTSKE STIPENDIJE


UPUTE ZA PRIJAVITELJE PJPS GRADA ŠIBENIKA 2024.-SPORTSKE STIPENDIJE