Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim sportašima

13.9.2023. 8:34:01

Temeljem članka 34. i članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 9. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija vrhunskim sportašima Grada Šibenika, Broj: 119/2021 od 29. prosinca 2021., a vezano za Proračun Grada Šibenika za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/22) i Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 12/22), Zajednica sportova Grada Šibenika objavljuje 
Link za registraciju korisnika i dostavu prijave: https://som-natjecaj.eu/authentication/register 

Prijave na Javni poziv za dodjeljivanje stipendija vrhunskim sportašima za 2023. godinu podnose se od 13. rujna 2023. (srijeda) 9:00 sati do 12. listopada 2023. (četvrtak) u 23:59 sati. 

Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum izvršene autorizacije prijave putem navedene aplikacije.