Javni poziv za dodjeljivanje stipendija vrhunskim sportašima GŠ

17.3.2022. 14:50:06

Zajednica sportova grada Šibenika objavljuje Javni poziv za dodjeljivanje stipendija vrhunskim sportašima grada Šibenika. Programom javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2022. godinu, donesenog od strane Gradskog vijeća Grada Šibenika na 5. sjednici Vijeća održanoj 14. prosinca 2021. godine, osiguravaju se sredstva iz Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu, među ostalim i za Stipendiranje vrhunskih sportaša u iznosu od 60.000,00 kuna. 
Stipendije se dodjeljuju u skladu s Pravilnikom o dodjeli sportskih stipendija vrhunskim sportašima Grada Šibenika.Za prijavu je obvezno ispuniti elektronički obrazac (zahtjev) putem digitalnog informacijskog sustava Zajednice sportova Grada Šibenika, odnosno aplikacije koja je za tu namjenu izrađena. Prijava putem digitalnog informacijskog sustava je obvezna (obrazac i obvezni prilozi ne šalju se u tiskanom/papirnatom obliku). Link za registraciju korisnika:

 

https://som-natjecaj.eu/authentication/register

 

Prijave na Javni poziv za dodjeljivanje stipendija vrhunskim sportašima za 2022. godinu podnose se od 17. ožujka 2022. (četvrtak) do 17. travnja 2022. (nedjelja) u 23:59 sati. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum izvršene autorizacije prijave putem navedene aplikacije.

Uputa prijaviteljima za dodjeljivanje stipendija vrhunskim sportašima sastavni je dio Javnog poziva i nalazi se na internetskim stranicama Grada Šibenika i Zajednice sportova Grada Šibenika: www.sibenik.hr i www.zsgs.hr


Ostali detalji javnog poziva nalaze se u nastavku: