Javni poziv - Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2024 godinu

7.2.2024. 14:53:37

Temeljem članka 34. i članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), članka 1. stavka 2. i članka 6. Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21) i članka 28. Statuta Zajednice sportova Grada Šibenika (Broj RS-56/15 i RS-19/2018. – izmjene i dopune), a vezano za Proračun Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23) i Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 10/23), Zajednica sportova Grada Šibenika objavljuje


Prijedlog za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2024. godinu podnosi se obrascu putem digitalnog informacijskog sustava ZSGŠ, odnosno aplikacije koja je za tu namjenu izrađena.

 

Prijava putem digitalnog informacijskog sustava je obvezna.

 

Pristup digitalnom informacijskom sustavu omogućen vam je linkom na poveznicu u dokumentu ispod teksta "Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2024."


Link za registraciju korisnika i dostavu prijave: https://som-natjecaj.eu/authentication/register  


Uz Javni poziv dostavljene su vam Upute za prijavitelje, upute rada u SOM sustavu te sva ostala potrebna dokumentacije. Savjetujemo vam da Upute za prijavitelje detaljno proučite jer će vam biti vodilja u možebitnim nedoumicama koje imate u administrativnom prijavljivanju na ovaj Javni poziv kao i općenito u administrativnom vođenju vaše udruge.

 

Prijedlozi za provedbu Programa javnih potreba popunjavaju se u digitalnom obliku sukladno članku IV. ovog javnog poziva zaključno s 7. ožujka 2024. godine (četvrtak) u 23:59 sati.

 

Za dodatne informacije podnositelji mogu kontaktirati tajnika na telefon 091/600 1950 ili na e-mail dario.kulusic@zsgs.hr ili tajnik.zsgs@gmail.com (tajnik) ili voditeljicu Odjela financija telefon 022 219 991, 091/ 603 9418; e-mail: ivana.zsgs@gmail.com/ ili programi.zsgs@gmail.com 


Pitanja vezana za tehničke upute korištenja e-sustava za podnošenje prijava mogu se postaviti elektroničkim putem na e-poštu: podrska@som-system.comPotrebna dokumentacija iz Javnog poziva nalazi se u nastavku: 1. IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA (Izjava 3)


2. IZJAVA O ISPUNJENJU UVJETA U USTROJSTVU RADA UDRUGE (Izjava 1)


3. IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA (Izjava 2)


4. IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA (Izjava 4)


5. JP-001-2024 Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2024.


6. O-011-2023 Odluka o raspisivanju Javnog poziva PJPSGŠ 2024


7. Obrazac PROR-POT


8. POPIS PRILOGA - PJPSGŠ 2024_docx


9. programsko-izvjesce-o-realiziranim-aktivnostima-udruge 01.01. do 31.12.2023.


10. UPUTE ZA PRIJAVITELJE - PJPSGŠ 2024.


11. Upute za korisnike aplikacije