Javni natječaj za imenovanje tajnika ZSGŠ

17.8.2023. 13:25:19

Temeljem članka 55. i 56. Statuta Zajednice sportova Grada Šibenika (u daljnjem tekstu: Zajednica), Izvršni odbor Zajednice na svojoj sjednici održanoj dana 31. srpnja 2023. godine, donosi

 

 

 

O D  L  U  K  U

o raspisivanju Javnog natječaja

za imenovanje Tajnika Zajednice


17.8.2023. 13:25:19

17.8.2023. 13:25:19