Izvješće neovisnog revizora u financijske izvještaje ZSGŠ - 2020

30.6.2021. 22:00:48

Prema izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Zajednice sportova grada Šibenika od strane Državne revizije, a sukladno ugrađenim očitovanjem i obrascem Plana provedbe naloga  i preporuka te izvještavanja o provedbi Zajednica sportova grada Šibenika bila je dužna do 30. lipnja 2021. godine napraviti izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje Zajednice za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine. Izvještaj se nalazi u nastavku: Izvješće neovisnog revizora