Sjednica Skupštine - 28-12-2020

1 Poziv i dnevni red RSS ZSGSČLANOVIMA ZAJEDNICE SPORTOVA GRADA ŠIBENIKA

POZIV

Temeljem članka 32. Statuta Zajednice sportova grada Šibenika

sazivam

REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE ZAJEDNICE SPORTOVA GRADA ŠIBENIKA

čiji početak zakazujem za dan 28.12.2020.godine (ponedjeljak) u 9:00 sati

 

Prethodno izvješćujem da se pozivu upućenom e-mailom dana 07. prosinca 2020. godine svim punopravnim članovima Zajednice kojim je zamoljena suglasnost za održavanje sjednice elektroničkim putem od 62 punopravnih članova Zajednice odazvalo njih ukupno 47 , ili 75,8 %, od čega svoju suglasnost dalo 47 članova Zajednice, ili 75,8 %.

Zbog svima poznatih okolnosti uzrokovanih aktualnom epidemijom COVID-19, te temeljem suglasnosti 47 punopravnih članova Zajednice, sjednica će biti održana putem elektronske pošte i to na način svi punopravni članovi imaju mogućnost glasovati po točkama Dnevnog reda od uvodno navedenog trenutka početka sjednice pa sve do 14:00 sati dana 29.12.2020. godine (utorak) i to isključivo putem e-maila potpisanog od strane zastupnika člana.

S obzirom na gore navedene izvanredne okolnosti, kao i na zakonske obveze koje proizlaze iz članka 18. stavak 1. alineja 6. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14., 70/17. i 98/19.) koje se odnose na obvezu usvajanja Plana rada i Financijskog plana za slijedeću kalendarsku godinu u tekućoj godini,  predlažem slijedeći

 


Materijali iz točaka dnevnog reda objavljeni su na web stranici Zajednice sportova grada Šibenika www.zsgs.hr, te će isti svim članovi Skupštine biti upućeni na e-mail kojim se uobičajeno komunicira s pojedinim članom, točno u vrijeme zakazanog početka održavanja sjednice.


Radi razrješavanja eventualnih nejasnoća upite primamo na e-mail tajnik.zsgs@gmail.com ili na telefon 091 600 19 50  tijekom trajanja sjednice.


Dnevni red i materijali za sjednicu Skupštine:


1 Poziv i dnevni red RSS ZSGS
2 Prijedlog članova Radnog predsjedništva

3 Prijedlog Zapisničara i ovjerovitelja Zapisnika
4 Usvajanje Zapisnika RSS ZSGŠ - 11.2.2020.
5 Prijedlog izmjena i dopuna Statuta ZSGŠ

6 Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine ZSGŠ