Rad sa strankama | 18-12 do 8-1-2020

17.12.2020. 14:14:02

S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju i naglasak da svi zajedno budemo odgovorni u danima koji su pred nama te da spriječimo širenje virusa Covid – 19 donesena je Odluka o radnom vremenu u razdoblju 18.12.2020.-8.1.2021. godine. Radno vrijeme sa strankama  je od 8:00 – 14:00 sati uz prethodni dogovor telefonom ili e-mailom, a zaposlenici Zajednice rade naizmjenično, dan po dan, nastavno na doneseni raspored.