Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2020. godinu

4.10.2020. 22:05:42

Zajednica sportova Grada Šibenika kao  organizacija u koju su udružene sportske udruge, odnosno članovi s područja Grada Šibenika objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2020. godinu. Pozivu se mogu odazvati svi punopravni članovi Zajednice sukladno Statutu Zajednice sportova Grada Šibenika.

Prijedlozi za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se preporučeno poštom ili neposrednom dostavom u prostorije Zajednice sportova Grada Šibenika  svakog radnog dana od 7:00 – 15:00 sati, zaključno s  24. siječnja (petak) 2020. godine - (u dva primjerka). Prijedlozi se mogu dostaviti i elektroničkim putem – skenirani na e-mail-adresu dario.kulusic@zsgs.hr / tajnik.zsgs@gmail.com
Prijave za prijedlog Programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku, neće biti razmatrane.

U slučaju dostave putem pošte ili osobno, prijedlozi Programa predaju se u omotnici na adresu:

Zajednica sportova Grada Šibenika
Miminac 15/III
22000 Šibenik

s naznakom:

 "Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2020. godinu”.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Zajednici sportova Grada Šibenika na telefon  091/600 1950 ili na e-mail  dario.kulusic@zsgs.hr / tajnik.zsgs@gmail.com
Dokumenti za preuzimanje:

POZIV - za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika 2020. (PREUZMI)
PRIJAVNICA - za program javnih potreba u sportu 2020.  (PREUZMI)
IZJAVA OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE - Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2020. godinu (PREUZMI)